Biten Projelerimiz

Konya Bozkır Çağlayan Göleti ve Sulaması


İş veren : DSİ 4. Bölge Müdürlüğü
Prjenin amacı : Sulama
Sulama sahası : 713 ha
Sözleşme tarihi : 26.03.2001
Bitiş tarihi : 01.07.2012
Gövde Tipi : Zonlu Toprak Dolgu
Talvegden Yüksekliği : 31 m
Temelden Yüksekliği : 33 m
Gövde Hacmi : 220.000 m3
Su Depolama Hacmi : 3.850.000
Proje bedeli : 17.000.000 $